Psychoterapia Warszawa - gabinety psychologów
Polska reprezentowana jest w strukturach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Kryteria dotyczące uzyskiwania przez psychoterateutów członkostwa pełnego PTPP są zgodne z międzynarodowymi wymogami EFPP.
Celem działalności Towarzystwa jest mniędzy innymi dbanie o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych zgodnie ze standardami zalecanymi przez EFPP oraz o podnoszenie poziomu wiedzy psychoanalitycznej i umiejętności klinicznych psychoterapeutów psychoanalitycznych, a także popularyzacja i Wspieranie rozwoju psychoterapii psychoanalitycznej w Polsce, w tym w publicznej służbie zdrowia.

Więcej informacji na temat PTPP znajduje się na stronie: www . ptpp . pl