Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest to metoda opierającą się na teorii i czerpiąca z doświadczeń psychoanalizy. Jest to metoda pomocy, ukierunkowana na poznanie i zrozumienie przez pacjenta swoich często nieświadomych, utrudniających życie i powodujących cierpienie mechanizmów psychicznych, emocji, zachowań i postaw i stopniowe ich przepracowywanie prowadzące do zmiany.
Metoda ta opiera się na rozmowie, mającej pomóc jednostce w zrozumieniu jej świata wewnętrznego i przyczyn problemów emocjonalnych poprzez analizowanie przeżyć i zdarzeń z życia codziennego, myśli, uczuć, fantazji i snów oraz historii życia. Ważnym elementem terapii psychoanalitycznej jest relacja terapeutyczna, która opiera się na stałości, poufności i współpracy.

Celem terapii jest przepracowanie i zmiana negatywnych wzorców przeżywania i funkcjonowania, a zatem bardziej satysfakcjonujące życie uczuciowe, zawodowe i społeczne.
W konsekwencji takich zmian ustępują objawy depresyjne czy lękowe, ale przede wszystkim dochodzi do wyzwolenia się od utrudniających życie, powtarzających się schematów przeżywania, myślenia i działania Jednocześnie następuje rozwój emocjonalny, podniesienie poziomu samoświadomości i samokontroli, lepsze przystosowanie do rzeczywistości i wzrost umiejętności radzenie sobie z problemami, relacje z innymi stają się bogatsze i bardziej satysfakcjonujące.
Zauważalne jest podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości, wyzwolenie się często dotąd zahamowanego potencjału i wzrost kreatywności.
Pacjenci obserwują u siebie poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem.