Konsultacje

to wstępne spotkania, mające na celu określenie istoty problemu i zdecydowanie jaka pomoc byłaby dla danej osoby najlepsza. Jeśli okaże się, że psychoterapia psychoanalityczna jest najbardziej odpowiednią formą terapii dla danej osoby, wówczas umawia się ona z psychoterapeutą na regularne spotkania. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się w stałych terminach, co zapewnia stabilność procesu terapeutycznego.